Lettergrootte: a a a

Organisatie

Valkenstede heeft de rechtsvorm van een vereniging. Na aankoop van een appartement wordt u lid van de V.v.E. Wooncentrum “Valkenstede". Voor de toestemming tot ingebruikname als eigenaar/bewoner van het appartement en/of garage in wooncentrum Valkenstede, vindt er voorafgaand aan de koop een kennismakingsgesprek plaats tussen de toekomstige bewoners met een delegatie van het bestuur.
Bij verhuur van het appartement door de eigenaars wordt voorafgaand aan de huurperiode eenzelfde kennismakingsgespek met het bestuur gearrangeerd waarin toestemming tot ingebruikname als huurder dient te worden verstrekt.
Valkenstede bemiddelt niet in de verkoop of verhuur van de appartementen. Dit wordt geregeld door de eigenaars zelf dan wel via een makelaar of bemiddelaar. Wij zijn afhankeljk van de door de eigenaars aan ons verstrekte informatie over het aanbod en de leegstand. Verkoopgegevens kunt u vinden op het internet, zoals bijvoorbeeld op www.funda.nl.

Het bestuur organiseert voor de V.v.E. tweemaal per jaar een “vergadering van eigenaars”. Tijdens deze vergadering worden onder meer de begroting en de jaarrekening vastgesteld en worden ook de bestuursleden verkozen. Huurders mogen de vergadering bijwonen en hebben stemrecht indien zij hiertoe schriftelijk zijn gemachtigd door de eigenaar.

De richtlijnen voor het besturen van Valkenstede worden door de leden in de vergadering van eigenaars vastgesteld en zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels (informatiemap). Aan de hand hiervan draagt het bestuur zorg voor het beheer van de gemeenschappelijke huishouding van het complex. In artikel 9 lid C van het Huishoudelijk Reglement wordt vermeld dat het niet is toegestaan huisdieren te houden.

 

 

©2015 VvE Wooncentrum ‘Valkenstede’ - Design & Hosting www.topfind.nl