Lettergrootte: a a a

Organisatie

DE VERENIGING VAN EIGENAARS, RVS en HHR.

Valkenstede heeft de rechtsvorm van een vereniging.

De richtlijnen voor het besturen van Valkenstede zijn vastgelegd in het Reglement van Splitsing (RVS) en het Huishoudelijk Reglement (HHR). Aan de hand hiervan draagt het bestuur zorg voor het beheer van de gemeenschappelijke huishouding van het complex.

Het bestuur van Valkenstede bestaat uit 5 leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) die woonachtig zijn in Valkenstede en die zijn gekozen door de leden van de VvE in een ledenvergadering.

Het bestuur kan zich laten adviseren en ondersteunen door commissies. De commissieleden zijn woonachtig in Valkenstede. Er zijn diverse commissies actief.  

Het bestuur organiseert voor de VvE tenminste tweemaal per jaar een “vergadering van eigenaars”. Tijdens deze vergadering worden onder meer de begroting en de jaarrekening vastgesteld.

Bijwonen van en deelnemen aan de Vergadering van Eigenaars is uitsluitend toegestaan aan leden van de VvE.

Wel kan een lid van de VvE die zelf niet in staat is deel te nemen aan de vergadering, een vertrouwenspersoon machtigen hem/haar te vertegenwoordigen.

 

©2015 VvE Wooncentrum ‘Valkenstede’ - Design & Hosting www.topfind.nl